SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lò nung liên tục kiểu đứng, công suất 8 triệu viên/năm.

Sản phẩm: Gạch 6 lỗ, gạch 4 lỗ, gạch cù, gạch nửa,..

Công nghệ: Do Viện khoa học công ngệ chuyển giao. Công nghệ nung là dùng gạch dốt gạch. Tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường,dây chuyền sản xuất gạch phục vụ cho lò nung liên tục kiểu đứng.

Công suất: 12 triệu viên/năm.

Lò nung liên tục kiểu nằm

Cơ sở sản xuất tại H.Phù Cát – Bình Định

Năng lực nung: 8 triệu viên/năm

Cùng với dây chuyền sản xuất: 14 triệu viên/năm