Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

Địa chỉ: QL 1A, Diêm Tiêu, Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Đt: 02563.855242/02563 755455 – Fax: 02563 855808

Email: ctybiffa@yahoo.com hoặc info@biffa.vn