Tên sản phẩm: Than trắng bạch đàn rừng trồng

Công nghệ sản xuất: Nung yếm khí dài ngày do Nhật Bản chuyển giao

Nguyên liệu sản xuất: Gỗ bạch đàn trắng rừng trồng

 Công suất: 300 tấn/năm

Chất lượng sản phẩm

1

Độ ẩm/moisture (%)

< 4.0

2

Hàm lượng tro/ash content (%)

< 2.1

3

Hàm lượng carbon/Carbon content (%)

> 90

4

Hàm lượng chất bốc/ Volatile matter content (%)

< 3

5

Nhiệt lựơng/Calory (kcal/kg)

>/= 7.500

6

Hàm lượng lưu huỳnh/surphur content (%)

< 0,2

7

Hàm lượng tro (%)

< 2%